info@topdogplus.nl

Hoe gaat de training in zijn werk?

Tijdens de Topdog Training leert de deelnemer een hond te begeleiden, door ‘hondentaal’ en ‘hondengedragsregels’ te leren, zoals een hondenfluisteraar doet. De deelnemer wordt tijdens de training gecoacht om invloed uit te kunnen oefenen op de hond. Honden reageren op commando’s die een zelfverzekerde toon hebben en die op het juiste moment gegeven worden. Ze zijn ongehoorzaam en gaan klieren als men niet consequent is, twijfelt , bluft en bij een gebrek aan sensitiviteit en contact. Bij voldoende overwicht gaat de hond zelfstandig handelen om de rust en het welbevinden van de deelnemer te garanderen.

  • De training kent twaalf bijeenkomsten van één uur.
  • Voorafgaande aan de training worden persoonlijke doelstellingen vastgesteld.
  • Bij de eerste bijeenkomst wordt gekeken of er een ‘klik’ is tussen deelnemer en hond.
  • Dan volgen er tien trainingen met terugkerende onderdelen zoals, theorie, oefenen zonder hond, oefenen met hond. In de sessies wordt charmant en humorvol, maar ook confronterend, opgetreden en trainingen hebben een heldere structuur.
  • Halverwege de training worden de doelstellingen getoetst en waar nodig bijgesteld.
  • Aan het eind van de training volgt een evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van de training.
  • Er wordt ook gekeken naar de praktische effecten van de training.
  • Tevens krijgt de deelnemer een certificaat van deelname en een herinnering aan de hond.