info@topdogplus.nl

Trainingen op maat

In samenspraak met de aanvrager kunnen we de honden op een verschillende manier en naar behoefte van de zorgvraag inzetten.

Topdogplus kan niet worden ingezet als er sprake is van:

  • gebrek aan interesse en/of liefde met honden en/of dieren;
  • het ontbreken van een match tussen de cliënt en de hond;
  • een allergie of exteme angst voor de hond;
  • geen stabiele woon/verblijfsituatie;
  • als er sprake is van extreme agressie/geweld;
  • als er gedronken en/of gebruikt wordt tijdens de afspraken;.
  • Dermate ernstige psychiatrische beperking dat behandeling voorliggend is op begeleiding.