info@topdogplus.nl

Slagingspercentage bij de Topdog training

Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Bij de Topdog Training is dit 95%:

  • 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;
  • 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;
  • 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond

Topdogplus kan niet worden ingezet als er sprake is van:

  • gebrek aan interesse en/of liefde met honden en/of dieren;
  • het ontbreken van een match tussen de cliënt en de hond;
  • een allergie of exteme angst voor de hond;
  • geen stabiele woon/verblijfsituatie;
  • als er sprake is van extreme agressie/geweld;
  • als er gedronken en/of gebruikt wordt tijdens de afspraken;.
  • Dermate ernstige psychiatrische beperking dat behandeling voorliggend is op begeleiding.